آخرین اخبار

دکتر طغیانی

ضرورت عدم قیمت‌گذاری دستوری
احساسات هیجانی باید عاقلانه مدیریت شود؛

ضرورت عدم قیمت‌گذاری دستوری

تلاش عملی مجلس برای مهار تورم
لزوم اصلاح ساختار اقتصادی

تلاش عملی مجلس برای مهار تورم

مقابله با تورم در قانون بانکداری
سقف بودجه تغییر نکرده است؛

مقابله با تورم در قانون بانکداری

استقراض غیر مستقیم دولت
ادعای دولت غلط نیست؛ اما

استقراض غیر مستقیم دولت

مجلس 70 روز پیش بسته ارزی خود را ارائه کرده است
دولت اهتمام بیشتری به نظرات متخصصان داشته باشد

مجلس 70 روز پیش بسته ارزی خود را ارائه کرده است

لزوم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار
با متخلفین برخورد خواهد شد

لزوم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار