آخرین اخبار

مهدی طغیانی

نگاه صدقه‌ای یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد کشور است.
چالش‌های مسئولیت اجتماعی در ایران

نگاه صدقه‌ای یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد کشور است.

سامانه مودیان بزودی تعیین تکلیف می‌شود
ایرادات شورای نگهبان رفع شد؛

سامانه مودیان بزودی تعیین تکلیف می‌شود

بسیاری از چالش‌های اجتماعی مثل هویت ملی و دینی از طریق تربیت قابل حل است
دکتر طغیانی در اجلاس مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان:

بسیاری از چالش‌های اجتماعی مثل هویت ملی و دینی از طریق تربیت قابل حل است