آخرین اخبار

اخبار نماینده

باید مسئله آب را در فضای کارشناسی بررسی کرد
پاسخ مهدی طغیانی به اظهارات نماینده شهرکرد

باید مسئله آب را در فضای کارشناسی بررسی کرد

آمادگی حل و فصل مشکل بناهای تاریخی به صورت تک به تک را داریم
کارگروه میراث فرهنگی و سازمان‌های متولی

آمادگی حل و فصل مشکل بناهای تاریخی به صورت تک به تک را داریم

محلات حاشیه‌ای شهر اصفهان نیازمند توانمندسازی است
بازدید دکتر مهدی طغیانی از خانه جوان اصفهان

محلات حاشیه‌ای شهر اصفهان نیازمند توانمندسازی است

احیای زاینده‌رود در گرو اصلاح سبک مدیریتی است
در نشست «احیای زاینده‌رود؛ راهکارها و چالش‌ها»

احیای زاینده‌رود در گرو اصلاح سبک مدیریتی است