آخرین اخبار

اخبار اصفهان

طرح بندر خشک در شرق اصفهان چیست؟
دکتر طغیانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس

طرح بندر خشک در شرق اصفهان چیست؟

کاهش آلودگی هوا سجزی باید اولویت شهرک صنعتی باشد
دکتر طغیانی در جلسه اعضا هیئت مدیره شهرک صنعتی سجزی

کاهش آلودگی هوا سجزی باید اولویت شهرک صنعتی باشد