آخرین اخبار

ارز

تثبیت نرخ ارز به ضرر دولت بود
تغییر بازی پتروشیمی‌ها به نفع دولت

تثبیت نرخ ارز به ضرر دولت بود

نسخه‌های دهه هفتاد برای اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد!
باید از گذشته تلخ تثبیت ارز درس بگیریم؛

نسخه‌های دهه هفتاد برای اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد!

اشتباه دولت‌های قبل را تکرار نکنید!
لزوم توجه به تجربیات اقتصاد ایران؛

اشتباه دولت‌های قبل را تکرار نکنید!

مجلس 70 روز پیش بسته ارزی خود را ارائه کرده است
دولت اهتمام بیشتری به نظرات متخصصان داشته باشد

مجلس 70 روز پیش بسته ارزی خود را ارائه کرده است

مسئله ارز سیاسی نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛

مسئله ارز سیاسی نیست

مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند ۲ ماه زمان است
دکتر مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند ۲ ماه زمان است