آخرین اخبار

ارز4200

مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند ۲ ماه زمان است
دکتر مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند ۲ ماه زمان است