آخرین اخبار

طرح تسهیل کسب و کار مجلس

لزوم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار
با متخلفین برخورد خواهد شد

لزوم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار